Kayıt Giriş

Kayıt giriş ekranlarında ekranın sağ tarafı, girilmiş kayıtların Kod ve Ad bilgilerinin izlenebildiği bir tablo şeklinde düzenlenmiştir. Bu tablo üzerinden seçilen kayda ait bilgiler sol taraftaki ekranda görüntülenir.
Reçete
Üretimlerde kullanılacak beton reçetelerinin tanımlanabildiği, girilen kayıtların izlenip üzerinde gerekli değişikliklerin yapılabildiği ekrandır.
ProkserNET Kayıt Giriş Reçete Ekranı
           
Kod: Her reçeteye ilişkin farklı bir reçete kodu verilmelidir. Kod bilgisi rakam ve harflerden oluşabilir.
Ad: Girilecek olan reçeteyi tanımlamak için verilen isimdir.
Agrega Değerleri: Girilecek olan agrega miktarlarının yazılacağı yerlerdir.
Çimento Değerleri: Girilecek olan çimento miktarlarının yazılacağı yerlerdir.
Su Değerleri: Girilecek olan su miktarlarının yazılacağı yerlerdir.
Katkı Değerleri: Girilecek olan katkı miktarının yazılacağı yerlerdir.
Karıştırma Süresi: Tartılmış malzemelerin mikser içerisine boşalmaya başlamasından itibaren betonun mikser içerisinde kaç saniye karıştırılacağını belirtir.
Boşaltma Süresi:  Mikser kapağı tamamen açıldıktan sonra betonun mikserden kaç saniyede boşalabileceğini belirtir.
Kademeli Bekleme Süresi: Kademeli olarak açılması gereken kapaklarda istenen bekleme süresidir.
Kademeli Açma Süresi: Kademeli olarak açılması gereken kapaklarda istenen açma süresidir.
Slump: Betonun slump değeridir.
Granulite: Betondaki en iri tane büyüklüğünün mm. olarak karşılığıdır.
Mukavemet: Betonun standartlardaki dayanım karşılığıdır.
Açıklama1: Kullanıcının reçete hakkında açıklayıcı bilgileri girebileceği alandır.
Açıklama2: Kullanıcının reçete hakkında açıklayıcı bilgileri girebileceği alandır.
Açıklama3: Kullanıcının reçete hakkında açıklayıcı bilgileri girebileceği alandır.
Açıklama4: Kullanıcının reçete hakkında açıklayıcı bilgileri girebileceği alandır.
Su/Çimento: Reçetede girilmiş olan su miktarının çimento miktarına oranıdır.
Toplam Ağırlık: Reçetedeki toplam malzeme miktarıdır.
Sabit Mikser Kapasitesi: Reçeteye göre mikser kapasitesi ayarlanır.
Yeni Kayıt: Yeni kayıt oluşturmak için boş bir sayfa açar.
Düzenle: Seçili kayıt üzerinde değişiklik yapmak içindir.
Kaydı Sil: Seçili kaydı silmek içindir.
Kaydet: Yeni girilen bilgileri veya varolan bir kayıt üzerinde yapılan değişiklikleri saklar.
İptal: Yapılan değişiklikleri iptal etmek içindir.
Temizle: Reçeteleri bulmak için yazılan kutucuğu temizlemek içindir.
Müşteri
            Müşteri bilgilerinin girilip izlenebildiği ve kayıtlar üzerinde silme ve düzeltme gibi işlemlerin yapılabildiği ekrandır.
ProkserNET Kayıt Giriş Müşteri Ekranı
ProkserNET Kayıt Giriş Müşteri Kota Konfigürasyon Ekranı
ProkserNET Kayıt Giriş Müşteri Sms & ePosta Konfigürasyon Ekranı
Müşteri Kodu: Her bir müşteri için ayrı ayrı girilmesi gereken numara bilgisidir, rakam ve harflerden oluşabilir.
Ad: Müşteriye ait isim bilgisi girilir.
Telefon: Müşteriye ait telefon bilgisi girilir.
Faks: Müşteriye ait faks bilgisi girilir.
Adres: Müşteriye ait adres bilgisi girilir.
Vergi Dairesi: Müşterinin kayıtlı bulunduğu vergi dairesidir.
Vergi Numarası: Müşteriye ait vergi numarasıdır.
İlçe: Müşteriye ait semt yada ilçe bilgisi girilir.
Şehir: Müşteriye ait il bilgisi girilir.
Yeni Kayıt: Yeni kayıt oluşturmak için boş bir sayfa açar.
Düzenle: Seçili kayıt üzerinde değişiklik yapmak içindir.
Kaydı Sil: Seçili kaydı silmek içindir.
Kaydet: Yeni girilen bilgileri veya var olan bir kayıt üzerinde yapılan değişiklikleri saklar.
İptal: Yapılan değişiklikleri iptal etmek içindir.
Temizle: Müşterileri bulmak için yazılan kutucuğu temizlemek içindir.
Şantiye
Müşteriye ait bir veya daha fazla şantiyenin tanımlanabildiği, kayıtlar üzerinde silme ve düzeltme gibi işlemlerin yapılabildiği ekrandır.
ProkserNET Kayıt Giriş Şantiye Ekranı
Ad: Şantiyeye ait isim bilgisidir.
Müşteri: Şantiyenin bağlı bulunduğu müşteri adı bilgisidir. Yan tarafındaki müşteri kutucuğuna basılarak müşteri seçimi yapılır.
Telefon: Şantiyeye ait telefon bilgisidir.
Faks: Şantiyeye ait faks bilgisidir.
Adres: Şantiyeye ait adres bilgisi girilir.
İlgili: Müşteri tarafında irtibat kurulan kişi bilgisidir.
Uzaklık: Tesis ile şantiye arası mesafe km olarak girilebilir.
İlçe: Şantiyeye ait semt yada ilçe bilgisi girilir.
Şehir: Şantiyeye ait il bilgisi girilir.
Yeni Kayıt: Yeni kayıt oluşturmak için boş bir sayfa açar.
Düzenle: Seçili kayıt üzerinde değişiklik yapmak içindir.
Kaydı Sil: Seçili kaydı silmek içindir.
Kaydet: Yeni girilen bilgileri veya var olan bir kayıt üzerinde yapılan değişiklikleri saklar.
İptal: Yapılan değişiklikleri iptal etmek içindir.
Temizle: Şantiyeleri bulmak için yazılan kutucuğu temizlemek içindir.
Kamyon
Transmikser bilgilerinin girilip izlenebildiği, kayıtlar üzerinde silme ve düzeltme gibi işlemlerin yapılabildiği ekrandır.
ProkserNET Kayıt Giriş Kamyon Ekranı
Plaka: Araçlara ait plaka bilgisi içerir.
Kapasite: Aracın metreküp bazında taşıyabileceği en fazla yük miktarını ifade eder. Üretim bu transmikser için yapılacaksa transmikser kapasitesi yapılacak üretim miktarından büyük ya da eşit olmalıdır. Aksi takdirde üretim başlatırken “Kamyon kapasitesi üretmek istediğiniz miktardan küçük” uyarı mesajını verir.
Yeni Kayıt: Yeni kayıt oluşturmak için boş bir sayfa açar.
Düzenle: Seçili kayıt üzerinde değişiklik yapmak içindir.
Kaydı Sil: Seçili kaydı silmek içindir.
Kaydet: Yeni girilen bilgileri veya var olan bir kayıt üzerinde yapılan değişiklikleri saklar.
İptal: Yapılan değişiklikleri iptal etmek içindir.
Temizle: Transmikseri bulmak için yazılan kutucuğu temizlemek içindir.
Sürücü
            Sürücü bilgilerinin girilip izlenebildiği ve kayıtlar üzerinde silme ve düzeltme gibi işlemlerin yapılabildiği ekrandır.
ProkserNET Kayıt Giriş Sürücü Ekranı
Ad: Araçları kullanan sürücülere ait isim bilgileri girilir.
Adres: Sürücüye ait adres bilgisi içerir.
Telefon: Sürücüye ait telefon bilgisi içerir.
Yeni Kayıt: Yeni kayıt oluşturmak için boş bir sayfa açar.
Düzenle: Seçili kayıt üzerinde değişiklik yapmak içindir.
Kaydı Sil: Seçili kaydı silmek içindir.
Kaydet: Yeni girilen bilgileri veya var olan bir kayıt üzerinde yapılan değişiklikleri saklar.
İptal: Yapılan değişiklikleri iptal etmek içindir.
Temizle: Sürücüleri bulmak için yazılan kutucuğu temizlemek içindir.
Hizmet
            Hizmet bilgilerinin girilip izlenebildiği ve kayıtlar üzerinde silme ve düzeltme gibi işlemlerin yapılabildiği ekrandır.
ProkserNET Kayıt Giriş Hizmet Ekranı
Ad: Müşteriye verilen hizmetin tanımı girilir (Pompalı, Mikserli vs.) .
Yeni Kayıt: Yeni kayıt oluşturmak için boş bir sayfa açar.
Düzenle: Seçili kayıt üzerinde değişiklik yapmak içindir.
Kaydı Sil: Seçili kaydı silmek içindir.
Kaydet: Yeni girilen bilgileri veya var olan bir kayıt üzerinde yapılan değişiklikleri saklar.
İptal: Yapılan değişiklikleri iptal etmek içindir.
Temizle: Hizmetleri bulmak için yazılan kutucuğu temizlemek içindir.

İLETİŞİM

İLETİŞİM

  • Adres : 1245 Sokak No:15/G Yenişehir Konak İZMİR 35110 TÜRKİYE
  • Telefon : +90 232 449 28 18
  • Fax : +90 232 449 28 48
  • Email : prokser@prokser.com.tr

BİZE ULAŞIN